Domovina, Žehra časť Hodkovce

Domovina, n.o., od 1.10.2006 poskytuje v Domove sociálnych služieb sociálne služby pre 115 klientov s mentálnym postihnutím od 18 rokov veku života.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslaním Domova sociálnych služieb je vytvoriť klientom s mentálnym postihnutím zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti na základe ich individuálnych schopností a znalosti.

Domov sociálnych služieb sa nachádza pod Spišským hradom v priestoroch historického kaštieľa a ostatných objektov – historické parky, kaplnka, cintorín( v minulosti majetok rodu Csákyovcov) na výmere 12 ha.

Služby :

DSS v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázana na pomoc inej fyzickej osoby :

a) poskytuje : pomoc pri odkázanosti sociálne poradenstvo sociálnu rehabilitáciu ošetrovateľskú činnosť ubytovanie stravovanie upratovanie, pranie, žehlenie, oprava bielizne a šatstva osobné vybavenie vreckové a vecné odmeny

b) zabezpečuje pracovnú terapiu záujmovú činnosť úschovú veci fyzioterapiu

Klienti sú ubytovaní v kaštieli v dvoj-, troj- a štvorposteľových izbách a v domčeku.  Počas dňa majú zabezpečenú záujmovú činnosť v herňach, pracovnú terapiu v remeselných dielňach a duchovnú činnosť v kaplnke, ktorá je súčasťou zariadenia.

Náplňou pracovnej terapie v remeselných dielňach je napr. výroba sviečok, pletenie košíkov, tkanie kobercov, maľovanie na sklo, vyšívanie, práca s batikou,úprava samorastov, vyrezávanie lupienkovou pílkou, práca pri výroba zamkovej dlažby, práca v kováčskej dielni.

Ďalšiu činnosť v rámci pracovnej terapie vykonávajú klienti pri ošetrovaní a krmení ošípaných, oviec, zajacov, poníkov.

Taktiež klienti “pracujú” aj v záhrade a skleníkoch pri pestovaní zeleniny, pomáhajú aj pri kosení a údržbe zelene.

Duchovné služby sú zabezpečené v kostolíku, ktorý je súčasťou areálu a v ktorom sa pravidelne konajú bohoslužby a výuka náboženstva.

Aktivity :

– výlety do blízkeho okolia ( Dreveník, Spišský hrad, Levoča)  – zájazdy do divadla  – návšteva ZOO  – kultúrno -spoločenské akcie v areáli ( diskotéky, kultúrne vystúpenia )  – športovo – branné činnosti

zdroj: http://www.dssdomovina.szm.com/