Píšu a informujú o nás

Noviny Spiša 6.9.2016

zdruzeniesocialnehoturizmu

Reportáž TV REDUTA 

o sociálnom turizme a výstave   “To najkrajšie z našich rúk”, zverejnená dňa 11.8.2016.

Hosť Rádia Regina

Streda 26.10.2016, J. Beňa – riaditeľ neziskovej organizácie Domovina, M. Ondrišová – riaditeľka DSS sv.Jána z Boha v Sp.Podhradí, V. Gburík – Centrum soc.služieb Spišský Štvrtok, téma: sociálny turizmus

Link na reportáž.

Krátke správy RTVS

Krátke správy RTVS z 9.12.2015 o sociálnom turizme

( príspevok začína na časovej osi  o 4 : 05 min)