PLÁN ČINNOSTI

Plán činnosti Združenia

Hlavným cieľom Združenia bude v súlade s predmetom činnosti rozšíriť myšlienku sociálneho turizmu, získať za členov ďalšie historické zariadenia, ktorú sú zatvorené pre verejnosť a tým obohatiť turistický trh o nové atrakcie
„ spoznať nepoznané“. Odstraňovať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou a ľuďmi so zdravotným a mentálnym postihnutím.

Medzi priority v nasledujúcom období patrí aj propagovať sociálny turizmus na Veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave.  Získané skúsenosti z krátkeho účinkovania združenia odovzdať na konferencií sociálneho turizmu.

SŠ-photo 1Osvedčenú výrobu suvenírov v zariadeniach naďalej zdokonaľovať s cieľom väčšieho odbytu najmä pre podnikateľské subjekty a turistov.

Pre rekonštrukciu a obnovu zabudnutých pamiatok spracovávať projekty a uchádzať sa o financovanie z nových nadácií, EU a ministerstiev.

Uskutočniť stretnutia s donormi prezentovať ciele združenia a požiadať o pomoc.

Zapojiť dobrovoľníkov do práce Združenia, najmä pri výskume historických pamiatok, propagácií a podobne.

Realizovať výmenu skúsenosti v oblasti sociálneho turizmu v zahraničí a získané nové poznatky realizovať v činnosti združenia.