Zriadenie Integračného zariadenia KOR-GYM, n.o. v Hertníku, okr. Bardejov

Integračné zariadenie je domovom sociálnych služieb, určených pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez rozdielu pohlavia a veku. Poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti sociálnej starostlivosti.1366617822-jnhh-bnr_1

Integračné zariadenie KOR-GYM v Hertníku bolo zriadené podľa ustanovenia 6, Zákona SNR č.135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami s účinnosťou od 1.7. 1993 na dobu neurčitú, ako ústav pre mentálne postihnutú mládež, na základe schváleného projektu Okresným úradom v Bardejove, vydaním Rozhodnutia o registrácii PaedDr. Antona BLAJSKA, ako fyzickej osoby poskytujúcej sociálne služby v oblasti ústavnej sociálnej starostlivosti.

1369607036-c7jk-priestory

Cieľ a zameranie

Realizácia projektu Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., predpokladá rozvíjať sociálne služby v zmysle sociálnej starostlivosti o občanov s mentálnym postihnutím, s uplatnením “Deklarácie práv mentálne postihnutých “, vyhlásenej Valným zhromaždením OSN v roku 1971 a “Deklarácie práv dieťaťa”, ktorá bola u nás prijatá v roku 1991 v základných rovinách:

  • prevencia porúch správania postupová integrácia ľudí
  • s postihnutím do života spoločnosti zrovnoprávnenie občanov
  • s mentálnym postihnutím so zdravou populáciou

Pre verejnosť

Služby pre verejnosť

  • pranie a žehlenie bielizne s možnosťou odvozu a dovozu,
  • šitie odevov na zákazku,
  • výroba a predaj keramických výrobkov
  • možnosť ubytovania a stravovania
  • pekáreň – pečenie pekárenských výrobkov (možnosť pravidelného dodávania)
  • predajňa potravín – otváracia doba: Po – Pia   17.00 – 19.0